Esittelyjä

Alla on esitelty koulukohtaisia kurssejamme, jotka eivät ole valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteissa sekä muita koulumme erikoisuuksia, joita ei ole tarjolla kaikissa lukioissa. Kattavan esittelyn kaikista kursseistamme löydät Euran lukion opetussuunnitelmasta.

Äikän blogi

Äidinkielen sivustolla on kurssien oppimateriaaleja, ohjeita ja sisältöjä. Sivustolta voit tarkistaa kurssilla tehtävät työt, opiskella kielenhuoltoasioita ja etsiä vaikkapa ohjeet  kurssikokeeseen. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

https://saariluomaleena.blogspot.com

apple, books, still life
crossfit, sports, fitness

Urheilun erikoiskurssi (LI12)

Antaa ensisijaisesti kilpaurheilua harrastaville opiskelijoille mahdollisuuden ohjattuun, säännölliseen harjoitteluun ja valmentautumiseen opiskelun yhteydessä. Kurssilla tutustutaan urheilijan ruokavalioon sekä levon merkitykseen. Kurssilla toteutetaan yksilökohtaista lajiharjoittelua sekä ryhmäkohtaista fyysistä harjoittelua. Lajikohtaisten ohjelmien toteuttaminen sovitaan yhdessä urheilijoiden omien valmentajien kanssa.

 

Biokemia (BK1)

Biokemian kurssilla opiskellaan elollisen luonnon rakenteita ja toimintoja molekyylitasolla. Kurssilla perehdytään biokemian keskeisimpiin tutkimuskohteisiin, kuten vesi, hiilihydraatit, lipidit, proteiinit ja nukleiinihapot. Pohjatietoina kurssien KE1 – KE3 ja BI1 –BI2 tiedot.

 

 

Tähtitiede (TT1)

Koulukohtainen soveltava kurssi. Kurssi sopii 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Kurssilla perehdytään ilmakehän rakenteeseen ja ilmakehässä tapahtuviin ilmiöihin, kuten esim. haloilmiöihin. Tarkastellaan lähiavaruuden ja ilmakehän ilmiöitä. Kurssi sisältää mahdollisen vierailun observatoriossa. Kurssi sisältää myös avaruuden matemaattista tarkastelua. Kurssista annetaan suoritusmerkintä.

Kielitiede (KT1)

Kurssilla opiskelija perehtyy kielitieteen osa-alueisiin (esim. fonetiikka, morfologia, semantiikka, syntaksi, pragmatiikka) sekä teoreettisesti että käytännön harjoitusten ja mahdollisesti myös suppeahkon tutkimustyön kautta. Opiskelija saa entistä laajemman ymmärryksen siitä, miten kieli toimii, ja yhdistää kurssilla opittavia tietoja ja taitoja jo entuudestaan hallitsemaansa kielipääomaan.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija havaitsee kieltenvälisiä yhtäläisyyksiä ja eroja, ymmärtää kielellisen ilmaisun monimuotoisuuden ja saavuttaa perustasoisen valmiuden havaita ja tutkia erityisesti osaamiensa mutta myös muiden kielten kiinnostaviksi kokemiaan ilmiöitä. Lisäksi tavoitteena on antaa valmiuksia kieliin liittyviin jatko-opintoihin (esim. kotimaiset kielet, vieraat kielet, kääntäminen, kieltenopetus, kielitiede, viestintä).

Arvionti: suoritusmerkintä. 

learn, school, language teaching